TANITIM

Soma Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.06.1994 tarihli Genel Kurul Toplantısında incelenmiş 456/3945 Sayılı kararı ile Manisa’nın Soma ilçesinde iki yıllık eğitim-öğretim hizmeti vermek üzere açılmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz, Teknik Bilimler ve Tasarım alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu; sağlıklı iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, kendine güvenen, üretken ve yaratıcı, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, büyük Türkiye'ye sağlıklı ve umutla bakabilen bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

1994 yılında Elektrik ve Maden programları ile eğitim öğretim faaliyetine başlayan Yüksekokulumuzda planlanan ve hedeflenen dönemlerde yeni programlar da açılarak, program-öğrenci sayısı, fiziki açık ve kapalı alanlar öğrenci uygulamalarına yönelik laboratuvar ve atölyeler artırılmıştır.       

Yüksekokulumuzda, 2008 yılında mevcut olan Maden Teknolojisi, Makine, Elektrik Programlarının yanında, Sondaj Teknolojisi, Mekatronik Programları, 2009 yılında Grafik Tasarım programı, 2011 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ve 2013 yılında da İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Programı ve 2018 yılında da Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı açılarak toplam 8 programda eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren, biri idari olmak üzere dört bağımsız blokta, 20 akademik personel, 21 idari personel, sekiz program ile on dört derslik, yedi laboratuvar, bir mesleki eğitim salonu, bir konferans salonu, kantin, yemekhane ve açık spor alanlarında eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Ayrıca 2015 yılında Yüksekokulumuz kampüs alanı içerisinde Vehbi Koç Vakfı ve Demir Export AŞ. Katkıları ile Türkiye’de ilk Yeraltı maden eğitim ocağı açılmıştır. Eğitim Ocağında sadece öğrencilere değil; Tüm madencilik ile ilgili kişilere eğitim hizmetleri ve her yaşta bireylere yeraltı madenciliğini tanıtma faaliyetleri yürütülmektedir.

Tüm faaliyetlerimizde Gerek Yüksekokulumuzun öteden beri uyguladığı etik kurallar, gerek bu kuralların dinamik bir anlayışla işlevsellik kazanması ve uygulamaya dönük olması misyon ile vizyon bağlantımızı kuran temel yaklaşımımızdır. 

Bu bağlamda Yüksekokul Müdürlüğümüz; Misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için özveri ile çalışma gayreti içerisinde, çağdaş, mesleki, teknik eğitimin gerektirdiği bilgi beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek kalite ve standartlara sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda aranılır, nitelikli teknik elemanlar yetiştiren öncü bir eğitim kurumu olmakla ilgili çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Yüksekokulumuz mevcut olan programları ile ülkemizde hem özel hem de kamu sektöründe kendine güveni yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, problem çözme yeteneği yüksek, çağın gerektirdiği teknolojiye ayak uydurabilen nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamaktadır.

Yüksekokulumuz verilen eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında Üniversite ilçe birleşmesinin, işbirliğinin en güzel örneklerini de sunmaktadır. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında, Soma da vermiş olduğu mesleki eğitimlerle sadece üniversite öğrencilerine değil hayat boyu öğrenme felsefesi ile tüm enerji ve maden sektörü çalışanlarına da faydalı olmak amacı güdülmektedir.

Rektörlük Makamının destekleri ile eğitimde kaliteyi arttırmak, Öğrencilerin mezun olduğunda iş hayatına daha çabuk adapte olmalarını sağlamak, mezun olmadan mesleki tecrübeyi kazanarak özgüvenlerini yükseltmek, mezunların tercih edilebilirliğini attırmak, üniversite sanayi işbirliği arttırarak öğretim elemanlarının da sanayi ile bağının arttırmak amacı ile 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren üniversitemizde ve yüksekokulumuzun tüm programlarında ile İntörn (İşyeri uygulamaları) eğitimine geçilmiştir.

İntörn eğitim modelinde Öğrencilerin öğrenim süresince aldıkları bilgi ve becerileri kullanarak öğrenim gördükleri alanlar ile ilgili işyerlerindeki uygulama ve süreçler hakkında deneyim kazanması amacıyla 4.Dönem tamamen sektörde İntörn (İşyeri uygulamaları) Eğitimi alacaklardır.


Yüksekokulda Görev Yapan Müdürlerimiz

Haziran 1994  - Temmuz 2005                           Yrd. Doç.Dr.Hasan Banguoğlu

Temmuz 2005- Kasım 2007                               Prof. Dr. Deniz Mamurekli

Kasım 2007    - Mart 2008                                 Prof. Dr.Semra Öncü

Mart 2008      - Halen devam Ediyor                 Dr. Öğr. Üyesi.Ayla Tekin


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik