GRAFİK TASARIM

Grafik görsel bir iletişim sanatıdır. İletişim olanaklarının sürekli geliştiği günümüzde hayatın her alanında iletişim teknikleri ve görsellik ön plana çıkmaktadır. Böyle bir ortamda da özellikle tanıtım ve reklam daha önemli bir hale gelmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik sanatı bu alanlar içinde önemli bir yere sahiptir.

Dünyadaki iletişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi, kitle iletişim araçlarının çeşit ve sayı olarak çoğalması, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaşmaktadır. Bu durum özellikle görsel iletişimin önemini bir kat daha artırmaktadır.

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de reklamcılık ve grafik alnında önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bu alanlara ayrılan bütçelerin büyüklüğü, yapılan işlerin kalitesi ile doğru orantılı olarak hızlı bir gelişme göstermektedir. Sektörel büyüme ise istihdam alnının genişlemesini ve yaratıcı düşünceye sahip gençlere daha fazla ihtiyaç duyulmasını beraberinde getirmektedir.

Grafik alanı çağdaş yaşamın pek çok alanı ile yakından ilişkilidir. Masa üstü yayıncılık alanı içinde yer alan gazete ve dergilerin sayfa düzenlemeleri, kitap, kaset ve CD kapaklarının tasarlanması gibi çalışmaların tümü birer grafik tasarım ürünüdür. Reklâm ve tanıtım alnında üretilen firma logoları, basın ilanları, tabelalar, dış mekânlarda kullanılan afişler gibi her türlü yazılı ve basılı malzemeler de grafik alanı içinde yer alır. Aynı şekilde televizyonda kullanılan grafik ve animasyonlar, ürünlerin etiket ve ambalajları, internette gördüğümüz web siteleri ( ağ sayfaları ) gibi tasarımlar da doğrudan grafik alnı ile ilgilidir.

Program grafik alanında hissedilen yetişmiş teknik eleman eksikliğine çözüm sunma amacındadır. Vereceğimiz çağdaş öğretim anlayışımız ile sadece teknik eleman yetiştirmek değil, aynı zamanda çevreyi, olayları iyi algılayan, sorgulayan, sentez eden, projelendiren, yaratıcı bir kimlik kazandıran hayatında estetik değerleri ön planda tutan bireyler yetiştirerek, ülkeye değer katmak birincil amacımızdır. Hedeflenen mezun profili iyi bir tasarımcı olmanın gerektirdiği zengin dünya görüşüne sahip, okuyan, irdeleyen, yeniliklere açık, duyarlı ve yaratıcı bir kişiliktir.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik