İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Programın amacı Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun ihtiyacı olan " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir. İş sağlığı ve güvenliğinin oldukça kapsamlı bir alan olması nedeni ile koruyucu ve önleyici hizmetlerin daha verimli ve günün şartlarına uygun şekilde verilebilmesi için bu alanda hizmet verecek kişi ve kuruluşların eğitimli ve yetkin hale getirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösterecek kişilerin yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri gerekmektedir. Türkiye'de aranılan elemanları yetiştiren program olmaktır. Ülkemizde özellikle sanayi alanında gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesidir. Mezunlarımız ilgili Bakanlığın izniyle açılan Uzman Yetiştirme kurslarına katılarak, Bakanlığın açtığı sınavda başarılı oldukları taktirde C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanırlar. Ülkemizde yeni kabul edilen 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamuda ve özel sektörde iş sağlığı güvenliği ile ilgili ara elemana çok büyük ihtiyaç vardır. Bu Kanunda yapılan düzenleme ile gelecek yıllarda küçük ölçekli işletmelerde de iş sağlığı ve güvenliği bölüm mezunlarına daha fazla ihtiyaç olacaktır. Normal Örgün Öğretim, İkinci Örgün Öğretim ve Uzaktan Eğitim olarak verilmektedir. 

 

Bu programdan mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçebilecekleri lisans programları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

İşletme

İşletme Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Açık Öğretim olarak da Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği gibi bölümleri kazandıkları takdirde lisans tamamlayabilirler.


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik