MAKİNE

Bilindiği gibi makine, imalat sanayi içinde özel bir öneme sahiptir. Gelişmiş ülkelerde makine yapım sanayinin üretim ve katma değer payının giderek artması, bu ülkelerde kayda değer bir sermaye birikimi ve yüksek gelir sağlamaktadır. Ekonominin rekabet gücü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makine yapım sanayinin gelişmesine paralel olarak artmıştır. Bu kıstaslar sonucunda Makine Teknikerliği Programının tercih edilme oranı sürekli yükselmektedir. Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü ilk olarak 1996-1997 öğretim yılında İş Makinaları programı olarak açılmış, 2002-2003 eğitim öğretim yılında METEB projesi kapsamında, Makine Programı olarak tekniker yetiştirmeye devam etmiştir. 2011 Ocak ayından bu yana Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makina Programı olarak öğretimini sürdürmektedir. Mezunlar kamu sektöründe ve sanayide faaliyet gösteren fabrikaların ilgili bölümlerinde, mühendis ve teknisyen arasındaki ara eleman (tekniker) ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirilmektedirler. Çalıştığı kurumun yapısına göre, her türlü mekanik sistemlerin, makine tezgâhlarının imalatı, montajı, bakım ve arıza teşhisini yapabilmektedirler. Teknikerler isterlerse kendi özel işyerlerini de açabilmektedirler.

Hepsinden önemlisi, şimdiye kadar her yıl birçok mezunumuz DGS sınavına girerek çeşitli üniversitelerin Makine, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinde eğitimlerine devam etmektedirler.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik