SONDAJ TEKNOLOJİSİ

Sondaj Teknikeri Maden, petrol, su, jeotermal enerji çıkarma, zemin etütleri vb. işlerde yeri delme veya silindirik kazı işlerinde jeolog, petrol, maden ve makine mühendisleri ve işçileri arasında teknik eleman olarak çalışan kişidir. Amacı yeraltı zenginliklerimizin araştırılması, çıkarılması ve jeoteknik uygulamalarda çalışabilecek sondör ve sondaj teknikerlerinin en iyi şekilde yetiştirmektir. Programı tamamlayan öğrencilerimiz Sondaj Teknikeri ünvanı alacaklardır. Öğrencilerimiz mezun olduklarında sondaj makinelerini kullanabilecek, jeolojik ve topoğrafik haritaları okuyabilecek, kuyu kütüğünü hazırlayabilecek ve sahada yapılması gereken tüm test ve deneyleri yapabilecek bilgiler ile donatılmış olacaklardır. Mezunlarımız MTA, DSİ, TKİ, İller Bankası, TPAO, TC Karayolları, Üniversiteler gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde sondaj firmalarında iş olanaklarına sahiptir. Mühendislik projelerinde karşılaşılan zemin problemlerinin çözümüne yönelik araştırmalar ile doğal afetlerden korunumlu alanların belirlenmesi de sondaj çalışmaları ile gerçekleşmektedir. Ayrıca yer altı suyu kaynaklarının bulunması, su kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesi vb. alanlarda sondaj teknikerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Hepsinden önemlisi, şimdiye kadar her yıl birçok mezunumuz DGS sınavına girerek çeşitli üniversitelerin jeoloji, jeofizik ve petrol mühendisliği bölümlerinde eğitimlerine devam etmektedirler.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik