MADEN TEKNOLOJİSİ

Dünyada ve özellikle Türkiye’de yeraltı kaynaklarına duyulan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Bu bağlamda madencilik sürekli gelişme gösteren bir iş alanıdır. Yeni cevher yataklarının bulunması ve bu cevherlerin çıkarılmasının işletme giderlerine değecek ölçütte olup olmadığına karar verilmesi, üretim başlaması veya durdurulması gibi teknik konular kapsamlı araştırmaları gerektirmektedir. Özellikle madencilik endüstrisinin madencilik, taşocakları ve cevher hazırlama iş alanlarında Maden Teknikerlerine gittikçe artan ihtiyacı Maden Teknolojisi Programının tercih edilmesinde en temel etken olmaktadır. Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Maden Bölümü ilk olarak 1995-1996 yılında Maden Programı olarak açılmış, 2011 Ocak ayından bu yana Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Maden Teknolojisi Programı olarak öğretimini sürdürmektedir. Kuruluşundan beri, birçok mezunumuz birçoğu özellikle soma linyit ocaklarında olmak üzere yakın çevredeki altın, krom ve boraks gibi madenler ile cevher hazırlama tesislerinde yüksek aylık ücretlerle işe başlamışlardır. Hatta henüz eğitimdeyken ilgili işlere başlayan ve hem çalışıp hemde okuyan bazı öğrencilerimiz mevcuttur.

Hepsinden önemlisi, şimdiye kadar her yıl yarıdan fazla mezunumuz DGS sınavına girerek üstün başarı ile çeşitli üniversitelerin (DEÜ, KTÜ, SDÜ, Dumlupınar, Anadolu, MÜ, Selçuk vb.) maden, jeoloji ve jeofizik mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş veya halen eğitimlerine devam etmektedirler.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik