ara rapor

İş Yeri Uygulama Eğitimi alan öğrencilerimiz ara raporu hazırlamaya başlamadan önce kesinlikle “Ara Raporu Hazırlama Kılavuzunu” okumalıdır ve ara raporu bu kılavuza göre hazırlamalıdır.

Ara rapor dosyası aşağıdaki şablona göre 9. haftada dahil olacak şekilde hazırlanarak 10 Mayıs 2019 tarihine kadar ilgili danışman öğretim elemanına teslim etmesi gerekmektedir.

    
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik