biyomedikal cihaz teknolojisi

Sağlık hizmetlerinin işleyişine bakıldığında ilk akla gelen hastaneler ve sağlık çalışanlarıdır. Fakat sağlık çalışanları teşhiş ve tedavi hizmetlerinde doğru sonuçlar elde etmek için tıbbi cihaz ve sistemleri kullanmaktadırlar. Bu durum gün geçtikçe tıbbi cihaz teknolojisinin de artması demektir. Tıp teknolojisinde hızlı gelişmeler paralelindeki biyomedikal cihaz teknolojilerinin gelişimiyle dünyada bu alanı da çok önemli noktalara getirmiştir. Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son 20 yılda 7 kat artmıştır. Tıbbi teşhis ve tedavide, cihazların kullanımının gerekliliği ve artan yaygınlaşma talepleriyle beraber bu cihazlar için servis desteği de önemli bir iş alanı oluşturmuştur. Bu iş alanı çalışan teknik servis elemanları da aldıkları eğitim ve sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli destek hizmeti vermek üzere dolaylı olarak insan sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmaktadırlar. Ülkemizde de artan Biyomedikal cihaz teknolojilerinin kullanımı, zamanla yaygınlaşma talebini de getirmiştir. Cihaz kullanımlarının artmasıyla da servis desteği ihtiyacının artması ve yaygınlaşması da kaçınılmaz olmuştur. Doğal olarak da bu hizmeti verecek bilgili ve tecrübeli nitelikli eleman ihtiyacı doğmuştur. Biyomedikal cihaz teknolojisi programı ile ihtiyaç duyulan donanımlı teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik